Regeneračné cvičenia + Komplexná analýza tela

Regeneračné cvičenia + Komplexná analýza tela

Regeneračné cvičenia

Tieto sú určené pre jedincov s chronickými bolesťami v oblasti pohybového aparátu, k prevencii vzniku týchto bolestí a niektorých ďalších porúch pohybového aparátu.

Vychádzajú z modernej koncepcie odboru rehabilitácie, ktorá využíva princípy neurofyziológie a vývojovej kineziológie. Základným stavebným kameňom je funkčná diagnostika pohybového aparátu.

Komplexná analýza tela Bioimpedančným prístrojom

Pomocou komplexnej diagnostiky zistíme podiel vody v tele, celkovú váhu, % zaťaženia kostí, % množstvo podkožného tuku, metabolický vek vašich orgánov, % svaloviny a jej rozloženie voči tuku, množstvo viscerálneho tuku, lymfatické zaťaženie a kalorický príjem nevyhnutný na fungovanie zdravého tela.

Na základe merania množstva vody v tele Vám dokážeme určiť retenciu vody, teda jej zadržiavanie v organizme, resp. prípadné edémy (opuchy), ktoré môžu byť znakom vážnejších zdravotných problémov súvisiacich s ochorením obličiek alebo pečene. Okrem toho diagnostika napomáha odhaľovať množstvo podkožného i viscerálneho tuku. Práve vysoké hodnoty viscerálneho tuku sú nebezpečné pre zdravie vnútorných orgánov.

Analýzu zloženia tela je vhodné využiť pri akomkoľvek druhu športovej aktivity, keďže umožňuje zhodnotiť efektivitu daného cvičenia. Pomáha vyvarovať sa istému dysbalansu, ktorý môže vzniknúť pri nerovnomernom zaťažovaní niektorej časti Vášho tela. Energetické testovanie vhodnosti potravín pomocou kineziológie je možné určiť presnejšiu vhodnosť konkrétnych potravín pre vaše stravovacie požiadavky.

V prípade záujmu o niektorú z nižšie uvedených terapií/masáží, kontaktujte prosím priamo našu terapeutku Peťu na tel.: 0911 503 053

Ako prebieha terapia a analýza:

  • Zarezervujete si svoju terapiu/analýzu u nás v centre

  • Terapeutka vám pomôže vyberať si správne riešenie vášho problému a  urobíme vám analýzu aktuálneho stavu organizmu

  • Po terapii máte k dispozícii sprchu, kozmetické potreby a nápoje

Cenník Regeneračných cvičení a Komplexnej analýzy tela nájdete nižšie:

Rezervujte si hodinu